SNUFFELSOFT: 
   voor bijzondere kinderen 

licht brengen

snuffelsoft

                                      

 

De programma's "project bijzonder rekenen"en "project bijzonder geld "zijn in eerste instantie ontwikkeld voor zorgkinderen.

Zonnehart biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan kinderen met een mentale beperking (IQ minder dan 70). Ook kinderen met een mentale beperking en  bijkomende zorgvragen vanuit syndromen zoals ADHD, autismespectrumstoornis, CVI , syndroom van Down, rettsyndroom,…kunnen bij ons terecht. Aan kinderen met mentale beperkingen en bijkomend problemen met het zien, horen of met de motoriek wordt ook geschikt onderwijs voorzien